Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wejherowo
Ogłoszenie o naborze Nr 84117

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w zespole,

 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w Urzędzie,

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,

 • praca w siedzibie Urzędu,

 • praca siedząca przy komputerze powyżej 4 godzin/dobę,


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie posiada windy i toalety dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe na podstawie ustawy Kodeks karny skarbowy i ustawy Kodeks postępowania karnego, prowadzi postępowania mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe oraz prowadzi dochodzenia w sprawach o przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości.
 • Sporządza i wnosi akty oskarżenia do sądu oraz występuje przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • Wykonuje zadania oskarżyciela publicznego
 • Rejestruje i ewidencjonuje prowadzone sprawy oraz wprowadza inne dane w aplikacji Ewidencja Spraw Karnych Skarbowych (SI ESKS)
 • Orzeka w toku postępowań przygotowawczych w zakresie kar porządkowych określonych w Kodeksie postępowania karnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Znajomość przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego i Kodeksu Postępowania Karnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ