Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wejherowo
Ogłoszenie o naborze Nr 83556

Warunki pracy


 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


praca w zespole,
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w Urzędzie,
stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
praca w siedzibie urzędu,
praca siedząca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


budynek posiada windę
brak toalety dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Bada prawidłowość otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalność prowadzenia egzekucji administracyjnej
 • Zabezpiecza należności pieniężne
 • Orzeka w sprawach postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego
 • Poszukuje majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających
 • Wykonuje postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym wydane przez prokuratora, sąd lub finansowy organ postępowania przygotowawczego
 • Prowadzi składnicę zajętych ruchomości
 • Zgłasza wnioski o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego informacji dotyczących egzekucji należności pieniężnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Łatwość komunikacji
 • Znajomość przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ