Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 83237

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie urzędu z klientem zewnętrznym

 • praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • budynek nie posiada windy ani toalety dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe, w tym sprawach: określania wysokości przychodu/dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, kwoty zwrotu, ustalania zobowiązań podatkowych, orzekania w sprawach odpowiedzialności następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązanie podatkowe
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 • Wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku
 • Orzeka w zakresie kar porządkowych
 • Ustala wysokość kosztów postępowania
 • Orzeka w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ