Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 83115

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w siedzibie urzędu i sporadycznie w terenie;

 • praca administracyjno- biurowa wykonywana w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym.


 


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie;

 • wymuszona pozycja ciała;

 • naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach;

 • brak windy w budynku (3-piętrowych), brak podjazdów wewnątrz i na zewnątrz budynków.
   


 

Zakres zadań

 • Przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie korespondencji jawnej w urządzeniach oraz wprowadzanie do systemu elektronicznego obiegu dokumentów SI ARCUS oraz przekazywanie materiałów otrzymanych, wysyłanych oraz wytwarzanych na potrzeby wewnętrzne WSzW.
 • Współudział w rozliczaniu wykonawców z powierzonych im dokumentów zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.
 • Obsługa korespondencji poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w zastępstwie operatora głównego.
 • Udział w zapewnieniu ciągłości pracy kancelarii ćwiczebnej.
 • Uczestniczenie w kompletowaniu dokumentów otrzymanych i wytworzonych w czasie ćwiczenia (treningu) stanowiących wartość archiwalną lub szkoleniową do teczki przedmiotowej (zgodnie z rzeczowym wykazem akt) zawierającej całość dokumentacji za dane ćwiczenie (trening).
 • Uczestniczenie w przygotowaniu kancelarii tajnej do kontroli okresowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „tajne”;
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • znajomość zasad pracy biurowej;
 • umiejętności: współpracy z innymi, dokładność, rzetelność, systematyczność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie specjalistyczne personelu kancelarii tajnych;
 • umiejętność pracy w elektronicznym obiegu dokumentów;
 • poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” wydane przez SKW lub ABW.
APLIKUJ TERAZ