Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 81184

Warunki pracy

Stanowisko zostało utworzone w celu obsługi kancelaryjno – administracyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

Zakres zadań

 • Prowadzi rejestr i ewidencję pism wpływających i wychodzących z urzędu oraz rejestr upoważnień i pełnomocnictw w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie.
 • Przyjmuje i przedkłada korespondencję Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie.
 • Prowadzi obsługę sekretarską Inspektoratu, w tym obsługę pracowników prowadzących zadania w ramach zadań programu PT POIiŚ i CEF.
 • Prowadzi terminarz spotkań, narad, przygotowuje spotkania z interesantami, w celu wsparcia bieżącej pracy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania i pozostałych środków w celu wsparcia bieżącej pracy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne pracownikom urzędu w celu wsparcia bieżącej pracy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Wykonuje inne czynności zlecone przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego Obsługa kancelarii lub sekretariatu.
 • Prawo jazdy kat.B. oraz umiejętność prowadzenia samochodu.
 • Znajomość pakietu MS Office, dobra znajomość komunikacji internetowej
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie EPUAP.
 • Umiejętność obsługi systemu zarządzania obiegiem informacji i dokumentacji El-dok.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
APLIKUJ TERAZ