Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 78620

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca biurowa


- praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy


- praca w zespole pod presją czasu


- czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek wyposażony w windę oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje podatników, płatników
 • Prowadzi postepowania w sprawach odmowy nadania NIP, uchylenia NIP z urzędu oraz unieważnienia NIP
 • Prowadzi analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się
 • Wydaje potwierdzenia nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP) oraz udostępnia NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotu za pośrednictwem ePUAP lub innych środków komunikacji elektronicznej
 • Gromadzi, przechowuje i aktualizuje dokumentacje związaną z nadaniem NIP
 • Ewidencjonuje dane w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), rejestruje i wykreśla z rejestru podatników podatku VAT i podatników VAT UE
 • Rejestruje oraz prowadzi rejestry podmiotów zobowiązanych do rejestracji w podatku akcyzowym
 • Przyjmuje i weryfikuje dokumenty wyboru form opodatkowania podatników podatku dochodowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ