Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 76644

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca biurowa - siedząca

 • praca przy komputerze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych

 • stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami BHP

 • zagrożenia na stanowisku określono w ocenie ryzyka zawodowego

Zakres zadań

 • Bada prawidłowość otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalność prowadzenia egzekucji administracyjnej
 • Zabezpiecza należności pieniężne
 • Orzeka w sprawach postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego
 • Wykonuje środki karne przepadku, wykonuje orzeczenia w sprawie likwidacji niepodjętego depozytu oraz w sprawach, w których własność rzeczy przeszła na rzecz Skarbu Państwa
 • Wykonuje postanowienia prokuratora i sądu o zabezpieczeniu majątkowym
 • Prowadzi składnicę zajętych ruchomości
 • Zgłasza wnioski o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego informacji dotyczących egzekucji należności pieniężnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Łatwość komunikacji
 • Znajomość przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej, Kodeksu podstępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ