Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 76274

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa (obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, długotrwała pozycja siedząca, związana z bezpośrednią obsługą klienta) wykonywana głównie w siedzibie urzędu. Praca możliwa także na terenie administrowanym przez WKU w Gdyni, tj. miast: Gdynia i Sopot oraz powiatów: kartuskiego, puckiego i wejherowskiego. Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, na parterze. Utrudniony dostęp do budynku i pomieszczeń biurowych (schody, brak podjazdu, wejście poprzez tzw. bramki obrotowe). W budynku brak windy. Toalety nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe.


 

Zakres zadań

  • realizuje zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem naboru do poszczególnych form służby wojskowej
  • prowadzi ewidencję oraz bazę danych ochotników do służby przygotowawczej
  • przygotowuje dokumentację osób powoływanych do służby przygotowawczej
  • przyjmuje ochotników do służby przygotowawczej oraz udziela im niezbędnych informacji wykorzystując w tm zakresie systemy informatyczne
  • bierze udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

    APLIKUJ TERAZ