Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Tczew
Ogłoszenie o naborze Nr 76258

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·         Wymuszona pozycja ciała – pozycja siedząca,


·         Praca administracyjno-biurowa,


·         praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,


·         obsługa klienta


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


budynek nie posiada windy, toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku

Zakres zadań

 • Dokonuje czynności analitycznych i sprawdzających w zakresie podatku od towarów i usług, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym gromadzi, weryfikuje i analizuje dowody
 • Obsługuje bezpośrednio podatników, w tym w związku z dokonywaniem czynności sprawdzających
 • Obsługuje i analizuje informacje dostępne w ramach wymiany informacji podatkowych, związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Łatwość komunikacji
 • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ