Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 74354

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca biurowa, wymagająca stałego kontaktu z klientem zewnętrznym w siedzibie urzędu, przeważnie siedząca, z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca w zespole pod presją czasu, praca jednozmianowa w porze dziennej,


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-  czterokondygnacyjny budynek urzędu z windą, oświetlenie sztuczne i naturalne.

Zakres zadań

 • Bada zasadność zwrotu podatku oraz wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku
 • Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika.
 • Analizuje oświadczenia o stanie majątkowym, z wyłączeniem oświadczeń majątkowych pracowników
 • Dokonuje czynności sprawdzających mających na celu prawidłowe ustalenie zobowiązania podatkowego
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ