Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 73686

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca biurowa wymagająca stałego kontaktu z klientem zewnętrznym, z wykorzystaniem komputera, przeważnie siedząca, wykonywana praca pod presją czasu,
- praca jednozmianowa w porze dziennej


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- czterokondygnacyjny budynek urzędu z windą, oświetlenie sztuczne i naturalne

Zakres zadań

 • Bada prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności prowadzenia egzekucji administracyjnej w celu prowadzenia egzekucji administracyjnej
 • Zabezpiecza należności pieniężne
 • Poszukuje majątku zobowiązanych w ramach postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających
 • Ewidencjonuje dokumenty źródłowe w systemach informatycznych
 • Prowadzi wymagane ewidencje i rejestry
 • Archiwizuje dokumenty
 • Zgłasza wnioski o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego informacji dotyczących egzekucji należności pieniężnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ