Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 73043

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
wymuszona pozycja ciała-pozycja siedząca,
praca w siedzibie urzędu z klientem zewnętrznym
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


budynek nie jest przystosowany do obsługi i pracy osób niepełnosprawnych wymagający adaptacji i remontu, stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami bhp,
ocenie ryzyka zawodowego określa warunki i czynniki szkodliwe dla stanowiska pracy

Zakres zadań

 • Zapewnia obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, w tym udziela podstawowych informacji z zakresu prawa podatkowego w celu wspierania podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych.
 • Przyjmuje, ewidencjonuje oraz dokonuje czynności sprawdzające i weryfikacyjne składanych deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w postaci elektronicznej w celu wspierania podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych.
 • Wydaje zaświadczenia w celu wspierania podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych.
 • Prowadzi sprawy związane z kasami rejestrującymi w celu wspierania podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych
 • Udziela pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w celu wspierania podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych
 • Potwierdza profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w celu wspierania podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ