Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 138264

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa o zróżnicowanym stopniu skomplikowania
 • praca w pozycji siedzącej


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę
 • budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych
 • więcej informacji o dostępności: deklaracja dostępności

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w zakresie uregulowanym ustawą o podatku akcyzowym dotyczących obrotu krajowego i transakcji wewnątrzwspólnotowych, ustawą o grach hazardowych, ustawą o podatku od wydobycia niektórych kopalin, ustawą o podatku od towarów i usług, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz ustawą o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, w zakresie opłaty paliwowej od paliw silnikowych ciążącej na pod-miotach innych niż importer, ustawą Prawo ochrony środowiska w zakresie opłaty emisyjnej,
 • Dokonuje urzędowych adnotacji związanych z powstaniem i wykonaniem zobowiązań podatko-wych na dokumentach potwierdzających złożenie zabezpieczenia akcyzowego,
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych ,
 • Orzeka w zakresie kar porządkowych,
 • Prowadzi postępowania w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego,
 • Dokonuje poświadczeń ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez podmiot urządzający grę hazardową i poświadcza ewidencję wydanych zaświadczeń o uzyskanej wygranej w grach hazardowych, poświadcza ewidencję wypłaconych (wydanych) wygranych oraz wydaje druki zaświadczeń o uzyskanej wygranej,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe