Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 137502

Warunki pracy


 • Praca w laboratorium.
 • Praca biurowa.
 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.
 • W budynku jest winda towarowo-osobowa.
 • Brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Wykonuje prace o charakterze administracyjno-biurowym w zakresie działalności laboratorium ( w tym: przygotowywanie zestawień/rozliczeń w programach pakietu Office, przygotowywanie i realizacja zamówień dostaw i usług, wykonywanie zadań związanych z administrowaniem budynku, obsługa rejestracji próbek, opracowywanie sprawozdań z badań, redagowanie, przygotowywanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu dyrektorowi laboratorium, prowadzenie dokumentacji laboratorium zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi.)
 • Wykonuje zadania związane z systemem zarządzania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność obsługi pakietu Office.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w administracji