Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Gdański Urząd Pracy
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/24/3975
OBOWIĄZKI:
- Przyjmowanie wniosków łącznie z kompletowaniem niezbędnych załączników do wniosków dotyczących udzielania zezwoleń legalizujących pobyt w RP oraz wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców a także wydawanie wytworzonych w tych sprawach dokumentów. Udzielanie klientom informacji o sposobie załatwienia spraw.- Wykonywanie czynności wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy z pracownikami korpusu służby cywilnej oraz pracownikami niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej. Prowadzenie akt osobowych pracowników. - Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników. Archiwizacja dokumentacji wytworzonej przez Biuro - Biuro Kadr i Organizacji.Przyjmowanie korespondencji i wprowadzanie jej do systemu EZD oraz przygotowanie do rozdzielenia na poszczególne wydziały zgodnie z kompetencjami i wysyłanie korespondencji zwykłej i rejestrowanej oraz opracowywanie jej zestawień ilościowo-kwotowych. Archiwizacja dokumentacji. Obsługa osobista i telefoniczna klientów.Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:45-15:45 i 10-18.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące


Wymagania inne:

obywatelstwo polskie.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 242 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy