Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 139544

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa
 • praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowowych
 • praca w zespole pod presją czasu


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę
 • budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych
 • więcej informacji o dostępności: deklaracja dostępności

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe w sprawach: określenia wysokości zobowiązania podatkowego, ustalenia zobowiązań podatkowych, orzekania w sprawach spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązanie podatkowe, nadpłaty i zwroty oraz ustala wysokość kosztów tych postępowań
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 • Orzeka w zakresie kar porządkowych
 • Dokonuje czynności sprawdzających i wydaje zaświadczenia w zakresie właściwości rzeczowej komórki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe