Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 139374

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w siedzibie urzędu z klientem zewnętrznym
 • praca administracyjno-biurowa
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie posiada windy
 • budynek posiada toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami
 • więcej informacji na temat dostępności: Deklaracja dostępności

Zakres zadań

 • Bada prawidłowość otrzymanych tytułów wykonawczych, zarządzeń zabezpieczenia i innych dokumentów zabezpieczenia oraz dopuszczalność prowadzenia egzekucji administracyjnej i zabezpieczania
 • Orzeka w sprawach postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego
 • Zabezpiecza należności pieniężne
 • Poszukuje majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających
 • Zgłasza wnioski o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego informacji dotyczących egzekucji należności pieniężnych
 • Wykonuje środki karnego przepadku, orzeczeń w sprawie likwidacji niepodjętego depozytu oraz w sprawach, w których własność rzeczy przeszła na rzecz Skarbu Państwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B