Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 138111

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu
 • praca z klientem zewnętrznym
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie posiada windy
 • budynek posiada toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami
 • więcej informacji o dostępności: deklaracja dostępności

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 • Wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku
 • Orzeka w zakresie kar porządkowych
 • Ustala wysokość kosztów postepowania
 • Orzeka w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe