Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 137912

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa
 • praca z wykorzystaniem komputera powyżej dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych
 • praca w zespole pod presją czasu
 • czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę
 • budynek posiada toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościmi
 • więcej informacji o dostępnośći: deklaracja dostępności

Zakres zadań

 • Dokonuje czynności sprawdzających
 • Bada zasadność zwrotu podatków
 • Prowadzi czynności sprawdzające w trybie Działu V Ordynacji podatkowej, w tym zlecanych przez Dział Wymiany Informacji Międzynarodowej i Analiz i Planowania lub przez funkcjonujące w urzędzie skarbowym zespoły powołane przez Naczelnika do realizacji określonych zadań
 • Rejestruje i ewidencjonuje prowadzone sprawy oraz wprowadza inne dane w aplikacji Ewidencja Spraw Karnych Skarbowych (SI ESKS2) związanych z postępowaniami mandatowymi
 • Udziela informacji z zakresu prowadzonych i zakończonych postępowań w sprawach o wykroczenia i przestępstwa karne skarbowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe