Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 137914

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • praca administracyjno - biurowa • 8 godzinny dobowy wymiar czasu pracu

 • obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • czterokondygnacyjny budynek bez windy
 • w budynku znajdują się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami na parterze

 • więcej informacji o dostępności: raport dostępności


   Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy osobowe pracowników
 • Prowadzi nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy oraz nad rozliczaniem czasu pracy
 • Monitoruje terminowość sporządzania ocen okresowych pracowników
 • Prowadzi sprawy związane ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz wyrejestrowaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych pracowników oraz członków ich rodzin
 • Wykonuje zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w tym kieruje pracowników na profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) oraz prowadzi ewidencję i analizuje wydane zaświadczenia lekarskie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych,
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe