Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 129992

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa
 • praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych
 • praca w zespole pod presją czasu
 • czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę,
 • budynek posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole celno-skarbowe
 • Prowadzi postępowania podatkowe
 • Wydaje decyzje zabezpieczające
 • Pozyskuje informacje z dostępnych systemów informatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa proceduralnego (Ordynacja podatkowa, ustawa o KAS), prawa materialnego (ustawa o podatku od towarów i usług) związana z prowadzeniem kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ