Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 129622

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, w pozycji siedzącej
 • praca biurowa pod presją czasu
 • praca związana z koniecznością poruszania się po budynku

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: •  budynek posiada windę
 •  budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności sprawdzające i analityczne w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporządza plany kontroli
 • Przeprowadza czynności sprawdzające deklaracji, zeznań podatkowych i sprawozdań finansowych
 • Identyfikuje i rejestruje w systemach informatycznych przyjęte dokumenty
 • Występuje z wnioskiem o ukaranie podatnika w trybie przepisów ustawy karnej skarbowej za ujawnione przestępstwo lub wykroczenie oraz odstępuje od ukarania
 • Obsługuje systemy i aplikacje
 • Bada zasadność zwrotu podatku dochodowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ