Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 129624

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa wymagająca stałego kontaktu z klientem zewnętrznym w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera, przeważnie siedząca, wykonywana pod presją czasu
 • praca jednozmianowa w porze dziennej

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę
 • budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi, pod nadzorem postępowania kontrolne,
 • Analizuje pod nadzorem materiał zgromadzony w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych,
 • Prowadzi pod nadzorem postępowania podatkowe, w tym w szczególności; przygotowanie wezwań, m.in. do złożenia wyjaśnień, dostarczenia dokumentów, przeprowadzania dowodów z przesłuchania strony, świadków, występowanie do innych organów i instytucji z prośbą o udzielenie informacji lub pomocy w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych, sporządzanie projektu decyzji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ