Praca w Gdańsku i okolicach: Referent w Biurze Federacji

Federacja Naukowa WSB-DSW to pierwsza w Polsce federacja naukowa powołana na mocy Ustawy 2.0 –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku.

Jest to jednostka naukowa skupiająca pięć niepublicznych uniwersytetów. Jej celem jest synergia potencjału naukowego uczelni–jednostek uczestniczących, a współpraca pracowników naukowych i działania Federacji prowadzą do wytworzenia nowej, wyższej jakości w zakresie badań naukowych.

Federacja naukowa WSB-DSW MERITO poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko:
Referent w Biurze Federacji
Miejsce pracy: Gdańsk
Nr ref.: FED/3/2024
Główne zadania realizowane na stanowisku:
 • obsługa kancelaryjna Prezydenta Federacji: organizacja spotkań, prowadzenie terminarza spraw, rezerwacja noclegów, sal oraz organizacja dojazdów,
 • organizowanie terminowego obiegu dokumentów,
 • prowadzenie terminowego rejestru zarządzeń Prezydenta,
 • prowadzenie dokumentacji organów kolegialnych Federacji (w tym m.in. rejestru uchwał, podsumowań, protokołów),
 • prowadzenie strony BIP Federacji,
 • prowadzenie strony internetowej podmiotu oraz Intranetu dla pracowników,
 • prowadzenie rejestru poczty przychodzącej i wychodzącej, przygotowywanie korespondencji,
 • współpraca z pracownikami uczelni – jednostek uczestniczących w Federacji,
 • obsługa klientów wewnętrznych i zewnętrznych, 
 • sprawozdawczość z realizacji zadań do bezpośredniego przełożonego i Prezydenta Federacji.
Poszukiwane kompetencje:
 • wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów), 
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • praktyczna znajomość obsługi Pakietu Microsoft Office 365, 
 • umiejętności interpersonalne – wysoka kultura osobista, budowanie pozytywnych relacji, 
 • efektywna komunikacja,
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • sumienność i odpowiedzialność za wykonywane zadania.
Naszym pracownikom oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności,
 • ciekawą i samodzielną pracę w jednostce naukowej, skupiającej uczelnie akademickie, 
 • należące do największego holdingu edukacyjnego w Polsce,
 • wyjazdy integracyjne oraz spotkania świąteczne,
 • dodatkowe dni wolne,
 • zajęcia z języka angielskiego.
Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku.Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:
1. realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Dane osobowe będą przetwarzane także:
2. w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia);
3. W celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 2 tygodni po zakończeniu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres jednego roku, liczonego od dnia 1 stycznia następującego po dacie złożenia aplikacji.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.
Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie składania aplikacji, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu:
1. Realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
2. W zakresie wizerunku udostępnionego przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych.
3. W celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Administratora Danych.
APLIKUJ TERAZ