Praca w Gdańsku i okolicach: Referent, stanowisko pracy ds.obsługi wniosków o przyznanie pomocy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Referent, stanowisko pracy ds.obsługi wniosków o przyznanie pomocy
Miejsce pracy: Gdynia
Numer: StPr/21/0470
OBOWIĄZKI:
-Ocena wniosków zgodnie z procedurami: dokonywanie oceny formalnej, administracyjnej, warunków ogólnych i zgodności merytorycznej i ekonomiczno technicznej,-informowanie bezpośrednio przełożonego o przebiegu realizacji zadań oraz o występujących problemach i dostrzeżonych nieprawidłowościach,-informowanie odbiorców pomocy w zakresie rozpatrywania wniosków,-przygotowywanie umów z wnioskodawcami oraz dokumentacji do wydawania decyzji administracyjnych (tam gdzie wymagane),- przygotowywanie aneksów do zawartych umów oraz uczestnictwo w czynnościach odwoławczych dotyczących oddziału regionalnego zgodnie z obowiązującymi procedurami.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

- znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,- znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( z późn. zm.). Mogą aplikować osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/praca/oferty-pracy-w-armir/or11-pomorski/ogłoszenia-aktualne-or11-pomorski.html. Znajomość Kodeksu Postępowania Aministracyjnego.

Miejsce pracy:

Gdynia


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni