Praca w Gdańsku i okolicach: Referent, stanowisko pracy ds.obsługi wniosków-2

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Referent, stanowisko pracy ds.obsługi wniosków-2
Miejsce pracy: Kartuzy
Numer: StPr/21/0238
OBOWIĄZKI:
-obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich, działań PROW oraz pomocy krajowej,-sporządzanie zleceń płatności oraz dokumentów płatniczych, -przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych przez wydział, -udzielanie informacji dotyczących instrumentów wsparcia obsługiwanych przez ARiMR,
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

- znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego- znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( z późn. zm.). Mogą aplikować osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Forma kontaktu z pracodawcą. Wymagane dokumenty i oświadczenia:1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy (kwestionariusz osobowy do pobrania na dole ogłoszenia).2. List motywacyjny.3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (treść ogłoszenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).4. Kserokopie/skany świadectw ukończenia szkoły lub dyplom/my ukończenia szkoły potwierdzających wykształcenie. Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.Dokumenty należy składać w terminie do: 21 luty 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR) Listownie na adres:Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaPomorski Oddział Regionalnyul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdyniaz dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru nr OR11/BP206/5/21Osobiście:Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorskiego Oddziału Regionalnegoul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, wejście bramą od ul. Wolności(kancelaria czynna w godzinach 7:30-15:30)Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR11/BP206/5/21lubw wersji elektronicznej na adres: rekrutacjaor11@arimr.gov.pl z dopiskiem: OR11/BP206/5/21Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (058) 668 60 63

Miejsce pracy:

Kartuzy


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni