Praca w Gdańsku i okolicach: Referent, stanowisko ds.obsługi gospodarki własnej

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Referent, stanowisko ds.obsługi gospodarki własnej
Miejsce pracy: Gdynia
Numer: StPr/21/0271
OBOWIĄZKI:
Główne obowiązki:- Wprowadzanie do SGW Oracle dokumentów źródłowych.- Przygotowywanie sprawozdań i analiz w oparciu o system ORACLE na potrzeby sporządzania wniosków finansowych.- Monitorowanie poziomu wykorzystania środków finansowych w odniesieniu do zaciągniętych zobowiązań.- Prowadzenie rejestru umów i wniosków.- Zakupy towarów i usług do 30 tyś euro
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wymagania konieczne:- wykształcenie min. średnie- znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,- znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( z późn. zm.)- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office)Wymagania pożądane: - komunikatywność, wysoka kultura osobista,- dokładność, odpowiedzialność, sumienność,- dyspozycyjność,- umiejętność pracy w zespole- odporność na stres- otwartość na uczenie się Wymagane dokumenty i oświadczenia:1. Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy (kwestionariusz osobowy do pobrania na dole ogłoszenia).2. List motywacyjny.3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (treść ogłoszenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).4. Kserokopie/skany świadectw ukończenia szkoły lub dyplom/my ukończenia szkoły potwierdzających wykształcenie. Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.Dokumenty należy składać w terminie do: 23 lutego 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR) Listownie na adres:Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaPomorski Oddział Regionalnyul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdyniaz dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru nr OR11/BOR/6/21Osobiście:Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorskiego Oddziału Regionalnegoul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, wejście bramą od ul. Wolności(kancelaria czynna w godzinach 7:30-15:30)Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR11/BOR/6/21lubw wersji elektronicznej na adres: rekrutacjaor11@arimr.gov.pl z dopiskiem: OR11/BOR/6/21Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (058) 668 60 63

Miejsce pracy:

Gdynia


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 150 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni