Praca w Gdańsku i okolicach: Referent prawny

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 78444

Warunki pracy

Stres związany z oskarżaniem przed sądami, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją. Praca w biurze przy komputerze, biura Wydziału znajdują się na pierwszym piętrze budynku bez windy.

Zakres zadań

 • bieżąco weryfikuje akta kontroli pod względem merytorycznym i formalno-prawnym
 • sporządza zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • przeprowadza kontrole wewnętrzne, zgodnie z półrocznymi planami kontroli wewnętrznych
 • sprawdza pod względem formalno-prawnym wnioski o ukaranie, decyzje i postanowienia administracyjne
 • prowadzi dochodzenia karne oraz występuje w charakterze oskarżyciela publicznego
 • opracowuje opinie prawne na potrzeby wydziałów branżowych oraz udziela porad prawnych i instruktaży

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość prawa administracyjnego, karnego, wykroczeń, cywilnego
 • Znajomość procedur kontroli obowiązujących w Inspekcji Handlowej
 • Wymagana wiedza z zakresu funkcjonowania organów administracji publicznej
 • Umiejętność analitycznego myślenia i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność łatwego przekazywania informacji
 • Komunikatywność
 • Asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ