Praca w Gdańsku i okolicach: Referent lub samodzielny referent ds. księgowości

Gdański Urząd Pracy
Referent lub samodzielny referent ds. księgowości
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/0732
OBOWIĄZKI:
Bieżące prowadzenie dokumentacji niezbędnej do naliczania wynagrodzeń, sporządzanie listy płac, księgowanie dokumentów, obsługa programów: SIO, PŁATNIK, PROGMAN (finanse i płace), sporządzanie deklaracji podatkowych i PFRON, współpraca przy sporządzaniu bilansu oraz sprawozdań finansowych i budżetowych, sporządzanie sprawozdań i raportów wymaganych przepisami o rachunkowości, finansach publicznych, statystyce publicznej oraz na potrzeby wewnętrzne jednostki, okresowe archiwizowanie informacji zawartych w systemach informatycznych na trwałe nośniki danych. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia z dyrektorem zespołu. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:30 (zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawcą).
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie branżowe, ekonomiczne
Uprawnienia: obsługa komputera i urządzeń biurowych


Wymagania inne:

znajomość przepisów dotyczących: kodeksu pracy, rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych i zasad (polityki) rachunkowości (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), umiejętność prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUSem, bankami i innymi instytucjami finansowymi, znajomość obsługi komputera w tym programów: PROGMAN finansei płace, Microsoft Office, PŁATNIK, PFRON, umiejętność pracy w zespole, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Wymagania dodatkowe: dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność zarządzania czasem, sumienność, samodzielność.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

1 400 - 2 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy