Praca w Gdańsku i okolicach: Referent ds. obsługi pasażerskiej

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

Referent ds. obsługi pasażerskiej
Miejsce pracy: Gdańsk

który dzięki swojej pracy i entuzjazmowi stanie się częścią zespołu
Executive Lounge

 

Będziesz odpowiadać za:
 • rejestrowanie pasażerów w Executive Lounge
 • obsługę pasażerów korzystających z Executive Lounge
 • sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących funkcjonowania salonu
 • pozyskiwanie nowych pasażerów
 • dbanie o czystość i porządek
 • stwarzanie miłej i przyjemnej atmosfery w Executive Lounge.
Będziemy wymagali od Ciebie:
 • uczciwości
 • wykształcenia min. średniego
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną konwersację
 • zdolności sprzedażowych
 • znajomości pakietu MS Office
 • prawa jazdy kat. B
 • książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych jako dodatkowy atut.

 

Co zyskujesz:
 • umowę o pracę na pół etatu
 • możliwość rozwoju w jednym z najbardziej rozwijających się portów lotniczych w Polsce
 • opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
 • zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • stabilne warunki zatrudnienia oraz dodatkowe świadczenia
 • elastyczny grafik czasu pracy.
Port Lotniczy Gdańsk zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia ogłoszenia.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” 

W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. ”

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
APLIKUJ TERAZ