Praca w Gdańsku i okolicach: Recepcjonistka / Recepcjonista

Z powodzeniem działamy na rynku usług TSL od 1989 roku. Jesteśmy jednym z czołowych, polskich operatorów logistycznych, oferujących kompleksowe rozwiązania w zakresie frachtu drogowego, spedycji morskiej, usług
celnych oraz logistyki.
W związku z naszym dynamicznym rozwojem, poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:
Recepcjonistka / Recepcjonista
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Zadania:
 • Kompleksowa obsługa recepcji w firmie transportowej
 • Wykonywanie czynności związanych z bezpośrednią obsługą gości
 • Utrzymywanie porządku na recepcji
 • Przygotowanie poczty wysyłkowej
 • Segregacja i wprowadzenie poczty przychodzącej do plików Excel
 • Dbałość o poprawny obieg dokumentów w firmie
 • Obsługa gości (przygotowanie kawy, herbaty)
 • Odbieranie telefonów, przekierowanie do odpowiednich osób
 • Obsługa maila- drukowanie faktur, odpowiadanie na wiadomości
 • Przygotowanie tabel w plikach Excel
 • Przygotowanie zamówień papieru ksero, kart drogowych, CMR i innych materiałów biurowych
Wymagania:
 • Doświadczenie na stanowisku recepcjonistki/recepcjonisty będzie dodatkowym atutem
 • Pogodny sposób bycia
 • Znajomość zasad savior – vivre i stosowanie w praktyce
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Doskonała znajomość pakietu MS Office w tym konieczna znajomość Excel
 • Zaangażowanie i nastawienia na współpracę
 • Kultura osobista i komunikatywność
 • Wykształcenie minimum średnie
Oferujemy:
 • Nieograniczoną ścieżkę rozwoju i awansu w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • Pracę zmianową od poniedziałku do piątki w godzinach 8.00-16/ 9.00-17.00
 • Szkolenie i wdrożenie pod okiem fachowej kadry
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez zdobywanie gruntownej wiedzy z branży TSL
 • Bardzo dobrą atmosferę w pracy
 • Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym w branży TSL
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczeń grupowych
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesyłanie CV opatrzonego zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Aplikując na ogłoszenie, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych ERONTRANS Sp. z o.o. dla potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO w związku z przesłaną do ERONTRANS Sp. z o.o. aplikacją w ramach jednego z prowadzonych przez nas procesów rekrutacyjnych, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ERONTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gd. przy ul. Grunwaldzkiej 64B dalej: (Pracodawca)
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia
3) podanie przez Panią/Pana danych identyfikacyjnych, kontaktowych, o wykształceniu i przebiegu kariery jest obowiązkowe (dane zawarte w art. 22 (1) Kodeksu Pracy); podanie pozostałych danych jest dobrowolne; podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy - w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz Pani/Pana zgoda (w zakresie ewentualnych danych dodatkowych zawartych w załączonym do formularza CV, w tym w zakresie Pani/Pana wizerunku)
4) podane przez Panią/Pana dane mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, to jest w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami, jeżeli dotyczą one prowadzonej rekrutacji
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot świadczący na rzecz Pracodawcy/Zleceniodawcy usługi związanej z procesem rekrutacyjnym oraz upoważnieni pracownicy/współpracownicy ERONTRANS SP. Z O.O., przeprowadzający proces rekrutacji
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca, licząc od wpłynięcia podania
7) za Pani/Pana zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od wpłynięcia podania
8) posiada Pani/Pan prawo
a) dostępu do treści swoich danych oraz do uzyskania kopii swoich danych
b) do sprostowania lub uzupełnienia treści Pani/Pana danych osobowych
c) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
d) usunięcia Pani/Pana danych osobowych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, jednakże Pani/Pana dane mogą zostać całkowicie usunięte dopiero po upływie czasu przewidzianego na dochodzenie roszczeń
e) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
9) w celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych
pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się, kierując wiadomość na maila: wycofanie_zgody@erontrans.pl
10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
APLIKUJ TERAZ