Praca w Gdańsku i okolicach: Radca prawny

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 86715

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:


• praca administracyjno-biurowa (20 godzin w tygodniu, w tym 3 dni pracy po 6 godz. w siedzibie pracodawcy oraz 2 godz. poza siedzibą),


• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,


• pokój biurowy mieści się na trzecim piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,


• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,


• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,


• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,


• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka. 

Zakres zadań

 • udziela pomocy prawnej w formie porad i konsultacji prawnych pracownikom zatrudnionym w wydziale koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych, zapewnia zgodność sporządzonych dokumentów pod względme fromalno- prawnym w obszarze prawa krajowego i międzynarodowego;
 • sporządza opinie prawne w obszarze realizowanych zadań;
 • reprezentuje wydział w sprawach procesowych wynikających z realizowanych zadań;
 • weryfikuje dokumentację wytworzoną w obsługiwanym wydziale;
 • sporządza pisma w sprawach sądowych i egzekucyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe magisterskie na kierunku prawo lub zagraniczne studia prawnicze uznane w RP
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Szczególne uprawnienia: wpis na listę radców prawnych;
 • Znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość rozporządzeń: Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (wg ESOKJ);
 • Znajomość ustaw: o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
APLIKUJ TERAZ