Praca w Gdańsku i okolicach: Programista

Urząd Statystyczny w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Programista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 74501

Warunki pracy


 • praca biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie wykonywana w siedzibie Urzędu

 • budynek Urzędu posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, a także odpowiednio dostosowane pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

Zakres zadań

 • uczestniczy w pracach projektowo-programistycznych
 • wykonuje zadania w zakresie przetwarzania oraz analizy ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych źródeł danych
 • współuczestniczy w opracowaniu aplikacji dla sprawozdań elektronicznych oraz naliczaniu tablic statystycznych
 • projektuje, tworzy i aktualizuje bazy danych
 • zapewnia obsługę technologiczną utworzonych systemów w celu poprawnego ich funkcjonowania
 • instaluje i wdraża nowe programy użytkowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne lub ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze IT
 • dobra znajomość środowiska MS Visual Studio
 • praktyczna znajomość języków programowania C# i SQL
 • znajomość projektowania baz danych SQL Serwer
 • dobra znajomość języka angielskiego, a zwłaszcza technicznego IT - poziom A2
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • poszukiwanie informacji
 • komunikacja pisemna
 • komunikacja interpersonalna
 • współpraca
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • myślenie analityczne
 • kreatywność
 • znajomość środowiska ASP.NET, zagadnień związanych z Big data, Web scraping, programowanie w języku R oraz pod systemem Android
APLIKUJ TERAZ