Praca w Gdańsku i okolicach: Profesor w Katedrze i Klinice Okulistyki Wydziału Lekarskiego

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Profesor w Katedrze i Klinice Okulistyki Wydziału Lekarskiego
Miejsce pracy: Gdańsk
K/8121/DEG

w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • podejmowanie działań mających na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na działalność badawczą,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze wykładowym, seminaryjnym lub praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne), a także opieka nad dyplomantami i doktorantami,
 • znaczący udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki, w tym podejmowanie działań na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • znacząca aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym, dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • posiadania tytułu naukowego profesora nauk medycznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • ukończonych studiów na wydziale lekarskim,
 • posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty okulistyki,
 • biegłej znajomości języka angielskiego.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.
APLIKUJ TERAZ