Praca w Gdańsku i okolicach: Pracownik socjalny

Gdański Urząd Pracy
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Tczew
Numer: StPr/21/3340
OBOWIĄZKI:
Realizacja standardów wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudności we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób lub rodzin. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom objętych wsparciem w ramach realizowanych zadań. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:15-15:15.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020r.,poz.1876 z późn. zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków: ukończone kolegium pracowników służb społecznych, ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczne, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Dobra organizacja pracy, skuteczna komunikacja, umiejętność pracy w grupie i samodzielnie.

Miejsce pracy:

Tczew


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy