Praca w Gdańsku i okolicach: Pracownik Naukowy typu POST-DOC

Pracownik Naukowy typu POST-DOC
Miejsce pracy: Gdańsk
R/45R22/WCH

W projekcie NCN: „Architektura otoczki jądrowej w progresji nowotworu gruczołu krokowego”, więcej o projekcie: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/497629-pl.pdf

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów pozwalających na określenie wpływu architektury otoczki jądrowej na zdolność komórki nowotworowej do rozprzestrzeniania się i tworzenia przerzutów,
 • dokonywanie analizy otrzymanych rezultatów z uwzględnieniem obliczeń statystycznych, interpretację uzyskanych wyników oraz ich przygotowywanie w formie prezentacji na seminaria, komunikatów naukowych na konferencje oraz publikacji naukowych,
 • współpraca z zagranicznymi partnerami projektu.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • stopnia doktora w dziedzinie medycyny, biotechnologii, biologii komórki, bioinżynierii, fizyki lub podobnego, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (Okres ten może być przedłużony zgodnie z wytycznymi NCN),
 • preferowanego doświadczenia w zakresie podstawowych metod biologii molekularnej (Western blot, izolacja RNA/DNA, RNAi, metody transfekcji, izolacji komórek), hodowli tkankowych ssaczych (hodowle 2D i 3D), technik immunobarwienia. mikroskopii fluorescencyjnej (widefield i confocal), analizy ilościowej obrazu mikroskopowego,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie hodowli komórek w przepływie, metod mechanbiologii lub bioinżynierii,
 • doskonałego angielski w mowie i piśmie (preferowany poziom C1-C2),
 • dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami z listy JCR,
 • dwóch listów polecających,
 • dobrych umiejętności interpersonalnych, umiejętności uczenia się i współpracy w grupie.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę,
 • pracownik zostanie zatrudniony zgodnie z dokumentacją dostępną w ogłoszeniu o konkursie SONATA 16 - LINK,
 • wynagrodzenie w wysokości 120 000 PLN/rok brutto brutto na okres 28 miesięcy (z możliwością przedłużenia o 2 miesiące),
 • udział w międzynarodowych konferencjach oraz szkoleniach,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

 

APLIKUJ TERAZ