Praca w Gdańsku i okolicach: Pracownik kancelaryjny

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Pracownik kancelaryjny
Miejsce pracy: Żukowo
Numer: StPr/21/0226
OBOWIĄZKI:

- obsługa urządzeń biurowych - nadawanie numerów Repertorium - tworzenie, numerowanie i wydawanie wypisów aktów notarialnych - wprowadzanie treści aktów do programu Repertorium - tworzenie odpisów dokumentów - wystawianie faktur - wysyłka wypisów wraz z pismami przewodnimi i załącznikami do poszczególnych instytucji: Sądów, Starostw, Urzedów Skarbowych, Urzędów Gmin - Wypełnianie Dziennika Korespondencji i Dziennika Przesłanych Dokumentów - Obsługa programów Microsoft Outlook, Lex@Calc, Cyfra Kontrolna - Kontakt i rozmowa z kliente,- telefonicznie i bezpośrednio - Kompletowanie niezbędnej do aktów notarialnych dokumentacji i zaznajamianie się z nią - Obsługa ksiąg wieczystych w formie elektronicznej - Zaznajamianie sie z pracą Sądów-Wydziałów Ksiąg Wieczystych oraz dokumentacją w nich udostępnianą - Zapoznanie się z niezbędnymi do pracy w Kancelarii Notarialnej źródłami prawa-ustawie o podatku od spadków i darowizn, ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych itp - Samodzielne tworzenie projektów prostych aktów notarialnych pod stałą kontrolą opiekuna - Pogłębianie i wykorzystywanie w praktyce wiedxy z zakresu prawa cywilnego (kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowanoia Cywilnego, Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego - Znaczne poprawienie umiejętności szybkiego pisania na komputerze - Tworzenie projektów bardziej złożonych aktów notarialnych, na podstawie rozmowy z klientem oraz zgeomadzonej dokumentacji - umów przedwstępnych sprzedaży, darowizn, umów spółek handlowych (m.in. z o.o.)

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

Miejsce pracy:

Żukowo


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 440 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

APLIKUJ TERAZ