Praca w Gdańsku i okolicach: Pracownik Front Office w Biurze Obsługi Studenta

Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Od wielu lat kształcimy w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Niezależnie czy są to studia wyższe, podyplomowe czy szkolenia, działamy w myśl idei work-life balance.

 

Wspieramy rozwój naszych pracowników, oferując różnorodne szkolenia i pracę przy ambitnych projektach. Razem tworzymy miejsce w którym studenci zdobywają praktyczną wiedzę, a pracownicy wartościowe doświadczenie.

 

Zmieniamy strukturę organizacyjną WSB w Gdańsku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych studentów.
Już dziś możesz budować z nami jeszcze bardziej praktyczną i jeszcze bardziej przyjazną uczelnię.
W związku z tą zmianą poszukujemy kandydatki/kandydata na stanowisko:


Poszukujemy kandydatki/kandydata na stanowisko:
Pracownik Front Office w Biurze Obsługi Studenta
Miejsce pracy: Gdańsk
Nr ref.: R/48/2021
Główne zadania realizowane na tym stanowisku:
 • bezpośrednia obsługa studentów (w tym studentów zagranicznych),
 • zapewnienie jakości standardów obsługi klienta,
 • przyjmowanie i ewidencja podań,
 • przygotowywanie zaświadczeń dla studentów,
 • korespondencja e-mailowa i telefoniczna ze studentami,
 • przedłużanie ważności legitymacji studenckich,
 • weryfikacja i rozpatrywanie wniosków,
 • bezpośrednia, mailowa i telefoniczna obsługa studentów i wykładowców.

 

Poszukiwane kompetencje:
 • wykształcenie wyższe (lub w trakcie studiów),
 • dobra znajomość pakietu MS Office 365,
 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • komunikatywność, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do pracy również w weekendy (praca w godzinach 9-17 wg. wcześniej ustalonego grafiku),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.
Naszym pracownikom oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,
 • możliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia umiejętności,
 • udział w licznych projektach rozwojowych podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • ciekawą i samodzielną pracę w największym polskim holdingu uczelni niepublicznych,
 • możliwość skorzystania z benefitów,
 • dodatkowe dni wolne od pracy,
 • zajęcia z języka angielskiego w trakcie pracy.
Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:
1. realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit.
Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Dane osobowe będą przetwarzane także:
2. w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia);
3. W celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 2 tygodni po zakończeniu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres jednego roku, liczonego od dnia 1 stycznia następującego po dacie złożenia aplikacji.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.
Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie składania aplikacji, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu:
1. Realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
2. W zakresie wizerunku udostępnionego przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych.
3. W celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Administratora Danych.
APLIKUJ TERAZ