Praca w Gdańsku i okolicach: Pracownik biurowy

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Pracownik biurowy
Miejsce pracy: Kartuzy
Numer: StPr/24/0455
OBOWIĄZKI:
1. Zapoznanie się z działem Organizacyjnym Starostwa, Regulaminem Pracy, Instrukcją kancelaryjna dla organów powiatu oraz aktami obowiązującymi w Wydziale Komunikacji, zapoznanie się ze Statutem Powiatu Kartuskiego, Regulaminem Organizacyjnym;2. Udzielanie pomocy pracownikom przy:- prowadzeniu rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowaców i instruktorów praw jazdy;- przy czynnościach związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych oraz znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych;- przy wydawaniu kart parkingowych dla inwalidów;- przy rejestrowaniu pojazdów oraz wydawaniu tych dokumentów;- przy wydawaniu stosownych zaświadczeń potwierdzających dane pojazdu i właściciela;- przy wydawaniulicencji na przewóz osób pojazdem osobowym oraz zaświadczeń na publiczny transport zbiorowy;- archiwizacja dokumentów komunikacyjnych, a przede wszystkim akt kierowców pojazdów;- pomoc przy wprowadzaniu danych w systemie elektronicznym pn. Centralna Ewidencja pojazdów i Kierowców oraz przy zamieszczaniudanych dot. przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w Portalu starosty prowadzonego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące


Wymagania inne:

Miejsce pracy:

Kartuzy


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

APLIKUJ TERAZ