Praca w Gdańsku i okolicach: Post-Doc

Gdański Uniwersytet Medyczny

w ramach realizowanego projektu pt. ”Funkcjonalne następstwa utraty chromosomu Y (LOY) w komórkach układu immunologicznego w kontekście chorób nowotworowych - badania ex-vivo oraz in vitro z wykorzystaniem komórek ludzkich” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki poszukuje kandydata na stanowisko:

Post-Doc
Miejsce pracy: Gdańsk
R/09R24/WCH

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • Sortowanie wybranych frakcji leukocytów od pacjentów z diagnozami onkologicznymi i z grupy kontrolnej metodą cytometrii przepływowej (FACS),
 • Optymalizacja i przeprowadzenie dysocjacji tkanki z guza i zdrowego marginesu od pacjentów z nowotworem jelita grubego,
 • Analiza wysortowanych frakcji leukocytów wybranymi wysokoprzepustowymi metodami genomicznymi i transkryptomicznymi,
 • Wsparcie w rekrutacji grupy kontrolnej do badań,
 • Analiza obliczeniowa i interpretacja uzyskanych wyników,
 • Opracowanie wyników do publikacji,
 • Pisanie publikacji naukowych,
 • Prezentowanie wyników badań na konferencjach naukowych,
 • Przygotowanie okresowych raportów merytorycznych,
 • Regularna współpraca z pozostałymi partnerami z PAN w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja).

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • Stopnia doktora w dziedzinie biologii, biologii molekularnej, biotechnologii, diagnostyce molekularnej lub pokrewnych uzyskanego nie wcześniej niż w okresie 7 lat,
 • Udokumentowanego dorobku naukowego w postaci publikacji (przynajmniej jedna publikacja z pierwszym autorstwem w uznanym czasopiśmie naukowym),
 • Udokumentowanego doświadczenia i wiedzy praktycznej w technikach biologii molekularnej i komórkowej,
 • Doświadczenie w analizie cytometrycznej lub w sortowaniu komórek krwi metodą cytometrii przepływowej będzie dodatkowym atutem,
 • Doświadczenie w pracy w zagranicznych ośrodkach naukowych będzie mile widziane,
 • Umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentu badawczego,
 • Motywacji do pracy oraz umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do efektywnej współpracy w zespole,
 • Biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Znajomości języka polskiego przynajmniej na poziomie podstawowym.

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę,
 • Zatrudnienie na trzy lata od maja 2023 do kwietnia 2026,
 • Wynagrodzenie w wysokości 140 000 zł/rok (kwota brutto brutto),
 • Możliwość rozwoju naukowego,
 • Pracę w międzynarodowym, dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • Wsparcie doświadczonych naukowców pracujących na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Polskiej Akademii Nauk (Instytut Genetyki Człowieka w Poznaniu) oraz Uniwersytecie w Uppsali.
APLIKUJ TERAZ