Praca w Gdańsku i okolicach: Post-Doc w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

Post-Doc w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej
Miejsce pracy: Gdańsk
R/39R23/AB

w projekcie OPUS-19 pt. „Metabolizm bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i patofizjologiczna rola elongazy kwasów tłuszczowych -1 (ELOVL1)”

 

W 2017 r. zespół prof. Rafała Płoskiego (WUM) odkrył chorobę IKSHD (ichthyotic keratoderma, spasticity, mild hypomyelination and dysmorphic features), zaś zespół dr hab. Adriany Mika określił grupy związków, które ulegają zmianie w trakcie jej trwania. Badania genetyczne ujawniły, że choroba jest spowodowana mutacją w genie kodującym elongazę kwasów tłuszczowych 1 (ELOVL1). Mutacja ELOVL1 powoduje zmniejszoną syntezę bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (VLCFA) zawierających 24-26 atomów węgla, a także akumulację krótszych VLCFA zawierających 20-22 atomów węgla. VLCFA są odpowiedzialne za usztywnienie błon komórkowych i są neuronowymi cząsteczkami sygnalizującymi. Obecnie nie jest jasne, w jaki sposób mutacja ELOVL1 powoduje objawy wykrytej choroby, w tym wyraźne cechy rybiej łuski i wczesną postępującą chorobę neurologiczną związaną z łagodną hipomielinizacją, pogłębiający się z wiekiem obustronny niedosłuch czuciowo-nerwowy wysokiej częstotliwości, światłowstręt i zwężenie pola widzenia. Co więcej, badania raka jelita grubego (colorectal cancer – CRC) przeprowadzone przez zespół wykazały podwyższone poziomy VLCFA i nad ekspresję ELOVL1 w tkance nowotworowej. Patologią tych chorób są zmienione poziomy VLCFA. Celem badania jest odkrycie patofizjologicznego znaczenia zmian poziomów VLCFA i ekspresji genu ELOVL1. Model myszy IKSHD został uzyskany przez zespół jednego z kooperantów, prof. Andrzeja Dziembowskiego (UW). Przeprowadzone zostaną serie badań lipidomicznych i transkryptomicznych u myszy z mutacją ELOVL1p.Ser165Phe oraz w celu lepszego zrozumienia konsekwencji spadku VLCFA spowodowanego przez badaną mutację metabolizmu w komórkach wyprowadzonych z tkanek myszy z mutacją ELOVL1p.Ser165Phe. Badania te mogą ujawnić nowe związki między zaburzeniami genetycznymi, zmianami lipidów i transkryptomu, które wpływają na różnicowanie komórek i rozwój komórek w układzie nerwowym i skórze, a także jak dotąd niezbadane skutki niedoboru VLCFA w innych narządach.

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie hodowli komórkowych in vitro,
 • wyprowadzenie pierwotnych kultur linii komórkowych z eksperymentalnego modelu mysiego
 • izolacja kwasów nukleinowych z pierwotnych kultur komórkowych,
 • analiza ekspresji genów przy użyciu Real Time-PCR i Western Blotting,
 • wykonywanie wyciszania genów siRNA w hodowlach komórkowych.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • doświadczenia w pracy z materiałem biologicznym oraz znajomość technik izolacji RNA z tkanek i hodowli komórkowych,
 • doświadczenia w badaniach w zakresie biologii molekularnej (m.in. Real Time-PCR, Western Blotting),
 • doświadczenia w badaniach prowadzonych z wykorzystaniem linii komórkowych in vitro, w tym w hodowli komórkowej,
 • dobrze widziana umiejętność wyprowadzania pierwotnych linii komórkowych z modeli zwierzęcych,
 • doktorat z farmacji, chemii, biologii lub biotechnologii,
 • znaczący dorobek naukowy,
 • kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie nie dłuższym niż 7 lat wcześniej (wydłużonym o dłuższe zwolnienia, urlopy macierzyńskie itp.),
 • kandydaci na to stanowisko muszą posiadać stopień naukowy doktora uzyskany w innej instytucji niż jednostka zatrudniająca /Gdański Uniwersytet Medyczny/,
 • kandydaci ubiegający się o to stanowisko muszą spełniać wymagania dla stanowiska typu post-doc opisane w załączniku do Uchwały Rady NCN nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków finansowych na realizację zadań finansowanych przez Narodowego Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony (od 01.03.2024 r. do 31.01.2025 r.),
 • Wynagrodzenie 10 000 PLN brutto brutto miesięcznie,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce o statusie uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach zajmowanego stanowiska,
 • atrakcyjne benefity pracownicze
APLIKUJ TERAZ