Praca w Gdańsku i okolicach: Policjant

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
Policjant
Miejsce pracy: Sopot
Numer: StPr/21/1834
OBOWIĄZKI:
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe, polskie obywatelstwo, nieposzlakowana opinia, zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której należy się podporządkować, uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystanie z pełni praw publicznych. Ponadto przyszły policjant nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i powinien dawać rękojmię zachowania tajemnicy służbowej. Forma kontaktu z pracodawcą: Preferowane formy kontaktu: telefon, e-mail, poczta, inny. Kontakt z zespołem do spraw doboru w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku: 607 235 276, 723 695 574, dobor@gd.policja.gov.pl. Kontakt z pracownikiem Zespołu ds. Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Sopocie: Sopot, ul. Armii Krajowej 112A, tel. 47 74 26 231. Praca od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 6.00-14.00 14.00-22.00 22.00-6.00 7.00-19.00 19.00-7.00 Wysokość wynagrodzenia: 4981 - 5548 PLN brutto. Wynagrodzenie po ukończeniu kursu podstawowego: od 3700 netto do 4000 netto. Nabory w 2021 r.: 15.09.2021, 3.11.2021, 30.12.2021.

Miejsce pracy:

Sopot


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

4 981 - 5 548 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni