Praca w Gdańsku i okolicach: Policjant służby prewencji

Gdański Urząd Pracy
Policjant służby prewencji
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/2587
OBOWIĄZKI:
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe, polskie obywatelstwo, nieposzlakowana opinia, zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której należy się podporządkować, uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystanie z pełni praw publicznych. Ponadto przyszły policjant nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i powinien dawać rękojmię zachowania tajemnicy służbowej. Daty rozpoczęcia pracy: 13.07.2021, 15.09.2021, 3.11.2021, 30.12.2021. Wynagrodzenie po ukończeniu kursu podstawowego: od 3700 netto do 4000 netto.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

4 981 - 5 548 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy