Praca w Gdańsku i okolicach: Pedagog

Gdański Urząd Pracy
Pedagog
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/1575
OBOWIĄZKI:
1)koordynowanie działań formalno-prawnych i prowadzenie wymaganej dokumentacji wychowanków2)prowadzenie badań pedagogicznych, analiza sytuacji wychowawczej, szkolnej i środowiskowo-rodzinnej wychowanków w zakresie niezbędnym dla przygotowania zgodnej z zadaniami placówki interwencyjnej kompleksowej opinii diagnostycznej ukierunkowującej postępowanie naprawcze;3)bezpośrednie prowadzenie zajęć specjalistycznych, indywidualnych lub zespołowych o charakterze zależnym od zdiagnozowanych potrzeb (sesje indywidualne, grupa zajęciowa, spotkaniowa, itp.) obliczonych na poprawę funkcjonowania dziecka i rodziny;4)współpraca z wychowawcą prowadzącym dziecko, w zakresie działań mających na celu uregulowanie sytuacji prawnej wychowanka,5) prowadzenie indywidualnej dokumentacji wychowanka.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub resocjalizacja, praca socjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia,obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 350 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy