Praca w Gdańsku i okolicach: Oskarżyciel skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Oskarżyciel skarbowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 74057

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, - obsługa klienta zewnętrznego, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - budynek urzędu wyposażony w windę, - toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, prowadzi postępowania mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe oraz prowadzi dochodzenia w sprawach o przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości
 • sporządza i wnosi akty oskarżenia do sądu oraz występuje przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • wykonuje zadania oskarżyciela publicznego
 • orzeka w toku postępowań przygotowawczych w zakresie kar porządkowych określonych w Kodeksie postępowania karnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego, Kodeksu Postępowania Karnego i prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ