Praca w Gdańsku i okolicach: Opiekunka dziecięca

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Opiekunka dziecięca
Miejsce pracy: Kartuzy
Numer: StPr/24/0149
OBOWIĄZKI:
1. Przyjmowanie i codzienna stała obserwacja dzieci - sprawowanie stałej opieki nad dziećmi;2. Wydawanie dzieci rodzicom lub upoważnionym na piśmie osobom (przygotowanych do wyjścia po umyciu i zmianie pieluszki lub skorzystania z nocniczka) dzieci wraz z przekazaniem zwięzłego raportu ustnego o zachowaniu, spaniu, jedzeniu itp;3. Dbałość o sprawne działanie placówki, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu;4. Dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków żłobka;5. Współpraca z opiekunami w zakresie opieki i wychowania dzieci;6. Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, a także stałe oddziaływanie wychowawcze na dzieci podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;7. Pomoc przy prowadzeniu zajęć wychowawczych z dziećmi na podstawie planu zajęć wychowawczych;8. Karmienie dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach i wyrabianie u dzieci starszych nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia;9. Natychmiastowe zawiadamianie dyrektora/ właściciela/opiekuna żłobka o objawach chorobowych zauważonych u dzieci;10. Natychmiastowe zawiadamianie dyrektora/właściciela/opiekuna żłobka o zdarzeniach dotyczących dzieci;11. Odpowiednie przygotowanie dzieci do odpoczynku i korzystania ze świeżego powietrza;12. Kontrolowanie stanu zabawek i pomocy wychowawczych, czuwanie nad ich właściwym uzupełnianiem i konserwacją;13. Rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora placówki.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące


Wymagania inne:

[Minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu na danym stanowisku] : pełnoletności;pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;niekaralności za przestępstwa umyślne;niekaralności za[Predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne] : OSOBA ZDOLNA DO PRACY, KOMUNIKATYWNA, OTWARTA NA ZDOBYCIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI

Miejsce pracy:

Kartuzy


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

APLIKUJ TERAZ