Praca w Gdańsku i okolicach: Opiekun Klienta

Zespół Wsparcia i Projektów Asseco Data Systems odpowiada za współpracę z Samorządami: miastami i ich jednostkami podległymi, powiatami, urzędami marszałkowskimi, placówkami oświatowymi oraz spółkami komunalnymi. Tworzy i wdraża oprogramowanie wspomagające pracę urzędów administracji samorządowej. Nasz cel to zmiana obrazu polskiej administracji.
Opiekun Klienta
Miasto: Gdańsk
Zadania:
 • opieka nad wyznaczonymi kluczowymi klientami:
  • budowanie, utrzymywanie i ulepszanie długoterminowych relacji z klientem zewnętrznym,
  • nadzór nad obsługą klienta, zgodną z zapisami umowy i obowiązującą w organizacji strategią pracy z klientem,
  • diagnozowanie problemów u klienta i przeciwdziałanie niepożądanym ewentualnym skutkom,
  • stanowienie pierwszego poziomu eskalacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zapisów umów,
  • przeprowadzenie wizytacji u każdego klienta, zgodnie z kalendarzem spotkań,
  • analizowanie i diagnozowanie potrzeb klienta,
  • prowadzenie stałego nadzoru nad sytuacją u klienta i raportowanie jej przełożonym,
  • posiadanie dogłębnej wiedzy nt. działalności klienta,
  • przygotowanie strategii pracy z klientem,
  • bieżące monitorowanie czasu pracy zaplanowanych/zrealizowanych zgłoszeń,
  • bieżące monitorowanie stanu realizowanych zgłoszeń,
 • wypracowywanie żądanych poziomów obrotów,
 • realizowanie i kontrolowanie planu finansowego,
 • przedkładanie krótko i długo terminowych planów sprzedażowych,
 • posiadanie wiedzy produktowej,
 • czynny udział w negocjacjach umów serwisowych,
 • poszukiwanie rozwiązań/narzędzi usprawniających pracę z klientem,
 • koordynowanie średnich, projektów wdrożeniowych i/lub projektów wytwórczych samodzielnie,
 • koordynowanie prac zespołów projektowych,
 • tworzenie planu projektu i harmonogramu,
 • organizacja i prowadzenie spotkań zespołów projektowych,
 • raportowanie na życzenie Zarządowi statusu projektu,
 • budżetowanie projektu i nadzór nad wykonaniem finansowym,
 • branie czynnego udziału w usprawnianiu czynności wewnętrznych,
 • wykonywanie innych doraźnych poleceń służbowych przełożonych (w ramach posiadanych kompetencji).
Oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum rok doświadczenia w opiece nad portfelem klientów,
 • zrealizowanie co najmniej pięciu dużych umów usługowych, trwających dłużej niż pół roku,
 • znajomość pakietu MS OFFICE,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność nawiązywania i budowania relacji z klientem,
 • umiejętność organizacji, moderowania i prowadzenie spotkań z klientem oraz spotkań projektowych,
 • umiejętność sprawnego motywowania członków zespołów wewnętrznych jak i po stronie klienta,
 • umiejętność zarządzania konfliktem,
 • certyfikat Prince 2 Practitioner i/lub Foundation – mile widziany.
Oferujemy:
 • Dofinansowanie biletów do kina, teatru itp.,
 • Dofinansowanie wypoczynku,
 • Ubezpieczenie grupowe,
 • System motywacyjny,
 • Karta Multisport,
 • Prywatna opieka medyczna,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Kurs języka angielskiego,
 • Spotkania integracyjne,
 • Boxy powitalne dla nowych pracowników,
 • Praca w największej spółce IT,
 • Pracowniczy Plan Emerytalny (PPE),
 • Dofinansowanie okularów,
 • Drużyna Asseco Active Team,
 • Owocowe poniedziałki,
 • Playroomy.
Przyjdź do nas! - zobacz czym się zajmujemy:
Dokumenty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Podolska 21 zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje m prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych Spółki Asseco Data Systems S.A. i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych.”
APLIKUJ TERAZ