Praca w Gdańsku i okolicach: Operator wózków jezdnych

Gdańskie Młyny są znanym i cenionym producentem przetworów zbożowych.

Cały zespół z zaangażowaniem kontynuuje 70-letnią tradycję, śledząc nowe trendy i wychodząc naprzeciw potrzebom najbardziej wymagających klientów.

Operator wózków jezdnych
Miejsce pracy: Gdańsk
 • załadunek i wyładunek pojazdów,
 • transport produktów w magazynie
 • odkładanie wyrobów z linii produkcyjnej w magazynie,
 • częściowa komplementacja towarów przed wydaniem,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z ilościowym i jakościowym potwierdzeniem stanu załadunków.
 • wykształcenie zawodowe,
 • minimum 2 lata doświadczenia,
 • aktualne uprawnienia do obsługi wózków jezdnych o napędzie silnikowym (UDT),
 • chęć do pracy i dobra organizacji pracy.
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w stabilnej branży odpornej na zmiany gospodarcze,
 • wynagrodzenie w stawce godzinowej w przedziale od 23,00 zł od 25,00 zł brutto z system premiowym,
 • możliwość podjęcia dodatkowej pracy w innych jednostkach firmy na podstawie umowy zlecenia,
 • świadczenia z ZFŚS( m.in. dofinansowania do opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach, dofinansowania do wypoczynku, świadczenia świąteczne),
 • prywatne ubezpieczenie PZU.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonej przez firmę Gdańskie Młyny Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ).

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwość ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.
APLIKUJ TERAZ