Praca w Gdańsku i okolicach: Operator elektronicznych monitorów ekranowych

Gdański Urząd Pracy
Operator elektronicznych monitorów ekranowych
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/7941
OBOWIĄZKI:
Obserwacja rejonu objętego systemem monitoringu miejskiego, przekazywanie dyżurnemu Policji informacji o zaobserwowanych osobach podejrzanych o dokonanie wykroczenia, przestępstwa lub zdarzeniach w celu szybkiego i skutecznego eliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, zabezpieczanie materiału dowodowego dla potrzeb przyszłych postępowań, prowadzenie książki wydarzeń i rejestru czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń, zabezpieczenie pomieszczenia monitoringu przed dostępem osób postronnych, sporządzanie dokumentacji służbowej w związku z ujawnionymi zdarzeniami, informowanie o występujących awariach i innych nieprawidłowościach, wykonywanie innych poleceń przełożonych. Praca od poniedziałku do niedzieli, w godzinach: 05-10 do 17-22 lub 12-18 do 24-06. Czas pracy wydłużony o 12 godzin dziennie w/g grafiku.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych, znajomość topografii Gdańska, mile widziane: - znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o strażach gminnych i kodeksu wykroczeń - znajomość obsługi sprzetu składającego się na system monitoringu wizyjnego miasta (monitory, konsole). Samodzielność i umijętność podejmowania decyzji, dyspozycyjność, zdolność utrzymania długotrwałej koncentracji uwagi i spostrzegawczość, umiejętność podporządkowania się dyscyplinie służbowej, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność i systematyczność, znajomość topografii Gdańska.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 801 - 3 050 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy