Praca w Gdańsku i okolicach: Od referenta do starszego specjalisty w wydziale utrzymania dróg i mostów

Gdański Urząd Pracy
Od referenta do starszego specjalisty w wydziale utrzymania dróg i mostów
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/20/7140
OBOWIĄZKI:
Realizowanie zadań związanych z rozliczaniem środków przekazywanych na utrzymanie dróg i mostów. Udział w planowaniu, koordynacji i nadzorowaniu przebiegu usług związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych oraz przebiegu robót budowlanych z zakresu utrzymania i remontu dróg oraz utrzymania, remontu lub przebudowy mostów. Udział w planowaniu, koordynacji i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg, a także pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg. Udział w gromadzeniu danych o stanie dróg i mostów, ich przejezdności i ograniczeniu nośności. Uzgadnianie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych. Przygotowywanie materiałów przetargowych i udział w pracach komisji przetargowych. Opiniowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu drogowego prowadzenie spraw związanych z bieżącym oznakowania dróg. Przygotowanie wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, pozwolenie na budowę, wycinkę drzew, wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz zgłoszeń zamiaru prowadzenia robót. Przygotowywanie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7-15.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne
Uprawnienia: prawo jazdy kat B


Wymagania inne:

obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, wykształcenie wyższe techniczne - preferowane budownictwo lub transport, staż pracy w branży drogowej lub mostowej lub administracji publicznej jednostki pełniącej funkcję zarządcy dróg lub zarządzającego ruchu.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 000 - 4 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy